ASEA

Vad är ASEA?

Genom målmedveten forskning och testning i laboratorier har ASEA tagit fram den revolutionerande teknologin som kan skapa aktiva redox signalmolekyler utanför kroppen. ASEA:s banbrytande och patentbaserade process stabiliserar dem i en ren saltlösning. Lösningen är inte själva produkten, utan ett leveranssystem för molekylerna i ASEA:s-produkter.

Detta genombrott är det första av sitt slag och det enda sättet att fylla på och upprätthålla optimala nivåer av stabila redox signalmolekyler i huden, ditt största och synligaste kroppsorgan.

VILKEN TEKNIK LIGGER BAKOM ASEA?

För nästan 20 år sedan upptäckte en grupp läkare, ingenjörer och forskare en egen metod för att skapa sådana redoxsignalmolekyler som finns naturligt i kroppen. Ur arbetet föddes den grundläggande tekniken bakom ASEA.


ÄR ASEA PATENTSKYDDAT?

ASEA och dess grundläggande teknik baseras på följande patent i USA: 8,367,120; 8,663,705; 8,455,010.


HUR MYCKET ASEA SKA JAG TA VANLIGTVIS?

Den rekommenderade dagliga dosen ASEA är 60 ml två gånger dagligen. Överskrid inte en daglig dos på 120 ml. ASEA är inte avsett att släcka törsten med, så drick ordentligt med vatten när du tar ASEA.


I VILKA FALL SKA JAG VARA FÖRSIKTIG OM JAG TAR ASEA?

Precis som de flesta andra kosttillskotten rekommenderas ASEA inte för gravida eller ammande kvinnor. ASEA bör heller inte användas för personer under 12 år.


ÄR ASEA SÄKERT?

Absolut. Produkten uppfyller de nödvändiga kraven för att få säljas på marknaden.