Vi utökar nu våra tjänster och kan erbjuda våra kunder livscoaching.

För dig som vill ha ett mer balanserat liv:

Genom

att bemöta människors frågor om sin livssituation på ett professionellt sätt, med hjälp av olika verktyg, som t ex lära sig att få fram vad som är det viktigaste i livet, lära sig prioritera på ett annat sätt och se sin situation från ett nytt perspektiv,

hjälper jag som livscoach dig som individ, familjer och andra grupper att få ihop livspusslet och minska den negativa stressen i livet och vardagen.


Stress

är en av Sveriges nya folksjukdomar och sjukskrivningar pga stressrelaterade tillstånd ökar hela tiden, vilket orsakar stora kostnader för båda samhället i stort och på individnivå.

Vad är en

livscoach?


En livscoach, precis som andra

coacher, agerar som ett bollplank för klientens tankar och idéer. När du vill göra en förändring eller nå ett mål ska coachen finnas där som stöd och uppmuntran. Livscoachen kan ses som en sorts samtalskoordinator och arbetar med att vårda det friska, till

skillnad från exempelvis en psykolog.


Livscoachen undersöker konstant

vilka alternativ som kan användas för att nå målet och strävar efter att förstå såväl andra som sig själv.


Alltför många har en falsk

föreställning om vad lycka är och hur den kan uppnås. Detta kan leda till att man inte tillåter sig att vara lycklig och pausar sitt liv medan man väntar på att någon yttre omständighet ska förändras. Vi använder ofta yttre stimulans som exempelvis sociala

medier, tv-tittande och pokerspel för att bedöva vår stress och ångest, istället för att ta tag i roten till det.


Många tillåter inte sig själva

att känna sig stolta och tillfredsställda med det de har åstadkommit utan fokuserar istället på någon framtida, ofta inte helt tydligt, idé av var man bör vara i livet för att kunna vara nöjd. Ett exempel kan vara att man lovar att man ska vara mindre stressad

och mer närvarande för sina barn så snart som man tjänar mer pengar.


Många skyller sina problem

på yttre omständigheter och lägger sitt välbefinnande i omvärldens händer, men om du vill ändra din verklighet måste du först ändra din personlighet och ta tag i din egen lycka. Yttre omständigheter är inte alltid något du kan förändra, men du kan förändra

dina egna inre förhållanden. Genom detta kan du ändra hur du tänker, känner, väljer, talar och agerar. Det låter dig även uppleva lycka, motivation, trygghet, engagemang, frihet och andra känslor som du vill få fram.Fatima

Hassanpour har diverse olika utbildningar inom beteendevetenskap, psykologi och pedagogik. Med 20 års arbetslivserfarenhet av socialt och hälsofrämjandearbete, båda på individ- och gruppnivå. Som kurator, familjebehandlare, familjevägledare och beteendevetare

har hon en mycket bred kompetens.Mitt

mål är att hjälpa människor till mental balans genom att bygga upp personers självtillit. Alla kan med rätt verktyg förändra sina liv och finna välbefinnande.


Med

mina kunskaper inom psykologi/beteendevetenskap samt erfarenheter som livs couch, är mina huvudsakliga arbetsuppgifter att stötta människor mentalt för att de ska kunna uppnå professionella och personliga mål. Sedan att bibehålla en känsla av större meningsfullhet

i jobbet och i livet som helhet.

Du bokar tid tid enklast via Telefon eller kontaktformuläret nedan